Tevekkül bâdbânın kıl küşâde fülk-i ihlâsa
Eser bahri emelde bir muvafık ruzigar elbet…

(İhlas gemisiyle yola çıkıp tevekkül yelkenini açarsan,
Emel denizinde elbette uygun bir rüzgar esecektir.)

Söyleyen: Fitnat Hanım