Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Kaynak: Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, 1746