İçkiden sakınınız. Zira o bütün kötülüklerin anahtarıdır.

Kaynak: Hâkim, el-Müstedrek