İçki Madem Haram ALLAH Neden Yarattı?

İçki Madem Haram, O Zaman ALLAH Neden Yarattı?

İçki madem haram, Allah neden yarattı?

İçki hakkında Âyetler:

Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. “İhtiyaç fazlasını” de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.

Bakara Suresi 2/219

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?

Maide Suresi, 5/90,91

İçki Hakkında Hadisler:

El-Muğîre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissâlatu vesselâm) buyurdu ki: “Kim içki satarsa, hınzır kasaplığı da yapsın”

KAYNAK: Ebu Dâvud, Büyû 66,3489

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim (ısrarla) içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra (devam ederse) öldürün.”

KAYNAK: Ebû Dâvud, Hudud 37, (4482); Tirmizî, Hudud 15, (1444).

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: “Sarhoşluk veren her içki haramdır.”

KAYNAK: Buhârî, Eşribe 4, Vudü 71; Müslim, Eşribe 67-68, (2001); Muvatta, Eşribe 9, (2, 845); Ebu Dâvud, Eşribe 5, (3682, 3687); Tirmizî, Eşribe 2, 3, (1864,1867); Nesâî, Eşribe 23, 8, (298)

Yine Nesâî’nin bir rivayetinde Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse.”

KAYNAK: Nesâî, Zekat 69, (5, 81).

Soru:  Rabbimiz hiç bir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Bir Ateist der ki; Madem her şeyi Allah subhanehu ve teâla yarattı – İçkiyi de O yarattı – Haram kıldığı Şeyi neden yaratıyor?…

Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır.

Bakara 2/219

Cevap:

Alkolün Zararları dendiğinde, bunu en kısa ve öz olarak anlatmak istersek “İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.” ifadesi en doğru olanıdır. Çünkü Alkol, içen kişinin fiziksel sağlığını bozmasının yanında, ruhsal sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Maddi olarak kayba uğratır. Ailesiyle ve sevdikleriyle sorunlar yaşamasına neden olur. Toplum yapısını ve huzurunu olumsuz etkiler. Suça teşvik eder ve suç oranını arttırır. Yani, alkolün zararları fiziksel ve ruhsal zararlar, topluma zararları, aileye etkisi, suç oranlarını arttırması, trafik kazaları gibi çok geniş bir açıdan ele alınabilir. Bu nedenle, “Bütün kötülüklerin anası” ifadesi oldukça yerindedir.
Alkol, insanın zihnini bulandıran ve sağlıklı düşünmesine engel olan bir maddedir. Yani, bir çeşit uyuşturucudur. Alkol alan kişi, alkollü iken sağlıklı düşünemez ve sağlıklı hareket edemez. Bu nedenle, alkol hem kullanan kişi için hem de çevresi için bir tehlikedir.
Bunun en açık örneği;
Ülkemizde

  • Cinayetlerin %85
  • Tecavüzlerin %50
  • Şiddet Olaylarının %50
  • Trafik Kazalarının %65
  • Eşlerini Dövenlerin %70
  • Akıl Hastalıklarının %60

Sebebi ALKOL’dür;

Alkol, aynı zamanda vücut sağlığını da çok olumsuz olarak etkilemektedir. Erkeklerde iktidarsızlığa, kadınlarda ise adet düzensizliğine sebep olmakta, anne karnındaki bebeğin gelişimini de çok olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, vücudun tez zamanda yaşlanmasına ve erken bunamaya yol açan alkol pek çok hastalığın başlıca sebebidir. Ayrıca, evliliklerin huzursuz oluşunun ve boşanmaların ilk sebebi de alkoldür.Kısacası alkol kişiye, aileye ve topluma ciddi zararlar vermektedir.Alkol sorunları unutmanın ya da çözmenin aracı değil, sorunların kaynağıdır. İşte alkollü içkilerin haram olmasının nedeni de budur.
Peki İçkide Ne Gibi Faydalar Vardır: Meyve, şeker pancarı, şeker kamışı şıraları gibi Bitkilerin glikoz içeren özsuları mayalandıktan sonra damıtılarak elde edilen ve temel maddesi etanol olan, uçucu, yanıcı ve renksiz sıvı. Alkoller kimyasal olarak genel formülü CnHm+OH olan ve alkanlardan türemiş OH grubu taşıyan Oksijenli bileşiklerin genel adıdır. Endüstride çözücü ve motor yakıtlarının bir bileşeni olarak geniş çapta kullanılır. Formaldehit ve anilin boyalarının elde edilişinde kullanılır. Ayrıca metillendirme vasıtası olarak organik sentezlerde ve alkolün içilmezliğini sağlamada yaygın olarak kullanılır. Alkolün çeşitli türevleri olmakla birlikte parfüm ispirto boya ve daha bir çok maddenin içerisinde alkol mevcuttur bazı ilaçlarda da alkol mevcuttur.
Alkol alan bir koca akşam eve geldiğinde çocuğuna eşine zihin kontrolünü yitirdiğinden zulüm edebiliyor dövebiliyor hatta öldürebiliyor bir çok aile hayatı alkol yüzünden bitmektedir ve bu ayet te olduğu gibi :

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?

Maide, 5/90,91

Şeytan bizleri Alkol ile huzursuz edip kurduğumuz yuvaların yıkılmasına ve bizi Rabbimizden uzaklaştırmaya, sevdiklerimizden ölmeden bizden koparmakta.

Ve Allah,  en iyi bilendir.

.