Düşünüp de ibret alacak olan kimseye,
Yetecek kadar bir ömrü biz size vermedik mi.?

Söyleyen: Kur'an-ı Kerim, Fatır Suresi / 37