İbn-i Ebî  Şeybe ile Ebû Urûbe (Evâü)lerinde rivayet ediyorlar. İbn-i Şîrîn dedi ki: «İlk kıyas yapan İblis- dir. Güneş ve Ay’a kıyas yaparak tapmıştır.»

Haşan el-Basrî  der ki: «İblîs kıyas yaptı. İlk kıyap yapan O’dur.»

Bunun mânası  şudur: İlk defa kendi nefsine bakıp da Âdem ile kendisini kıyas yapıp Âdem’e secde yapmaktan imtina eden O olmuştur. Oysa Meleklerle birlikte Allah ona da secde’yi emretmişti.

Kıyas, bir Nass karşılığında olursa kökünden çürük ve bozuk olur.

Sonra Şeytanın yaptığı kıyas, 86. babta da anlattığımız gibi, 15 yönden çürütülmüştür.

fMeymun b. Mihran’dan nakl ediliyor: İbn-i Ömer’e (R.A.) :

«Yatsıya ilk defa (Ateme) adını veren kimdir?» sorunca, «Şeytandır» diye cevab verdi.

  • El-Bağavî’ye göre, biçimsiz ve kötü şekilde ilk ağlayan O’dur.

Cabir Merfu olarak rivâyet etmiştir: «tik defa şarkı söyleyen, Şeytandır!»