Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd der ki: Hadîs âlimlerinden bâzıları, Muhammedden nakl etmişlerdir ki: ((İblis’in beş çocuğu vardır. Her bireıierine bir iş buyurmuştur. Ve hepsine ayrı ayrı ad vermiştir; Sebr, A’ver, Mes’ut, Dasim ve Zilenbûr.

Sabr’e gelince, Musibet ve felâket anlarında, insanları ağlatmak, yaka paçayı yırtmak, yanakları dövdür- mekle mükellefdir. Bir de cahiliyet dâvâsını yaptırır.

A-Vere gelince: Kişiye zina emretmek ve onu yaptırmakla mükellefdir.

Mes’ût’e gelince: O da yalancılık yaptırır insana.

Dasim’e gelince: Bu da kişi ile beraber evine girer, evdeki ayıpları ve noksanları  gösterir ve onu ev halkına karşı lüzumsuz yere hücum ettirir..

Zilenbur’e gelince: Çarşı işlerinde insanlara musal- lah olur, bayrağını  çarşıya diker. Vellahu Aiem..