Resulullah'ın (s.a.v) Ramazan Hutbesi

Resulullah'ın (s.a.v) Ramazan Hutbesi

 

 

Bu ayda açlıkla, susuzlukla Kıyamet Gününün açlığını ve susuzluğunu hatırlayın. Fakir ve fukarâya sadaka verin. Büyüklerinize hürmet, küçüklerinize muhabbet gösteriniz. Akrabânızı şefkatle okşayın. Söylenmemesi gereken şeylerden dilinizi sakındırın. Size helâl olmayan şeylere bakmakdan gözlerinizi yumun. İşitmeniz helâl olmayan şeylere kulaklarınızı tıkayın.

 

 

Bismillahirrahmanirrahiym

Ey insanlar!

Allah’ın rahmet, mağfiret ve bereket ayı size gelip çattı.

O öyle bir aydır ki, Allah (cc) nezdinde ayların en faziletlisi; geceleri, gecelerin en faziletlisi ve saatleri, saatlerin en faziletlisidir.

O, bir ay ki ; siz onda Allah’ın kerâmet ehlinden oldunuz.

Nefesleriniz o ayda tesbih, uyumanız ibâdet mertebesindedir.

O ayda amelleriniz makbûl ve dualarınız müstecâb (cevâba müstehak) olmaktadır. Öyle ise kendi Rabbinizden hâlis niyetler ile ve günâhlardan, beğenilmez sıfatlardan arınmış kalblerle dileyin ki, o ayı oruç tutmaya ve onda Kur’an okumaya sizleri muvaffak kılsın. Zirâ, şakî ve bedbaht kişi bu büyük ayda

Allah’ın mağfiretinden mahrûm kalandır.

Bu ayda açlıkla, susuzlukla Kıyamet Günü’nün açlığını ve susuzluğunu hatırlayın. Fakir ve fukarâya sadaka verin. Büyüklerinize hürmet, küçüklerinize muhabbet gösteriniz. Akrabânızı şefkatle okşayın. Söylenmemesi gereken şeylerden dilinizi sakındırın. Size helâl olmayan şeylere bakmakdan gözlerinizi yumun. İşitmeniz helâl olmayan şeylere kulaklarınızı tıkayın.

Halkın yetimlerine şefkat gösterin ki, sizden sonra sizin de yetimlerinize şefkat göstersinler. Günâhlarınızdan tevbe edip Allah’a dönün. Ellerinizi namaz vakitlerinde dua için kaldırın ; zirâ namaz vakitleri saatlerin en hayırlısıdır

Bu vakitlerde Hak Teala has kullarına rahmet nazarıyla bakar.

O’na münacaat edenlere cevab verir. O’nu çağıranlara (lebbeyk) der.

Dua edenlerin duasını kabûl eyler.

Ey insanlar!

Sizin canlarınız, yaptığınız amellerin rehinidir. O hâlde Allah’tan (cc) tövbe-istiğfâr dileyerek canınızı rehinden kurtarın. Omuzlarınız, günâhlarınızın ağır yükü altındadır ; secdelerinizi uzun tutarak o yükü hafifletin. Bilin ki Allah bu ayda namaz kılanlara, secde edenlere azap etmeyeceğine ve Kıyamet Günü onları cehennem ateşiyle korkutmayacağına izzet ve celâline yemin etmiştir.

Ey insanlar!

İçinizden kim bu ayda oruçlu bir mü’mine iftar verirse, Allah (cc) katında köle azâd etmiş kadar sevâb alacak ve geçmiş günâhları bağışlanmış olacaktır.

(Burada ashâb-ı kirâm’dan bazıları “Ya Rasûlullâh, hepimiz iftâr yaptırma imkânına kadir değiliz” dediler. Efendimiz buyurdular ki;)

Bir hurmanın yarısıyla, yahut bir yudum suyla da olsa, oruç tutanlara iftar vererek cehennem ateşinden sakının. Gerçekten bundan fazlasına kadir olmayıp böyle yapana Hak Teala aynı sevâbı verir.

Ey insanlar!

Bu ayda her kim, huyunu güzelleştirirse, ayakların titrediği o haşmetli günde Sırat’tan kolay geçer. Her kim ; bu ayda şerrini insanlardan uzak tutarsa, Allah (cc) kıyamette azâbını ondan uzak tutar. Her kim, bu ayda babasız öksüzlere şefkat gösterirse, Allah kıyâmette ona merhamet gösterir. Her kim, bu ayda kendi akrabâsına olan irtibâtı sağlamlaştırır, onlara ihsânda bulunursa, Allah kıyâmette onu kendi rahmetine kavuşturur. Her kim, bu ayda akrabâsına yardımı keserse, Allah (cc) kıyâmette ondan rahmetini keser. Her kim, bu ayda nafile (extra) namazlar kılar ve nafile ibâdetler yaparsa Allah ona diğer aylarda yapılan farz ibâdet sevâbını verir. Her kim, bu ayda çok selavat-ı şerife gönderirse, amel terâzilerinin hafif geldiği günde Allah onun amel terâzisini ağırlaştırır. Her kim, bu ayda Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet okursa, diğer aylarda Kur’ân’ı hatmedenlerin baştan sona okuyup bitirenlerin sevâbına erişir.

Ey insanlar!

Bu ayda cennet kapıları açıktır. Rabbinizden dileyin de, yüzünüze kapanmasın.

Ve cehennem kapıları bu ayda kapalıdır. Rabbimizden dileyin de yüzünüze açılmasın. Şeytanların azgınları bu ayda zincire vurulmuştur ; Allah’tan isteyin de, sizlere musallat etmesin.

Âmin!

.

Şaban ayında verdiği bir hutbede Peygamber Efendimiz (asm) Ramazan ayının kıymetini nasıl anlattı?

Hz. Selman (ra) anlatıyor:

Resululah (asm) bir Şaban ayının son gününde bize hitap ederek şöyle buyurdu:

•Ey İnsanlar! Sizi büyük ve mübarek bir ay gölgeledi.

•Ramazan ayı içerisinde bir gece vardır ki, bin aydan hayırlıdır.

•Ramazan ayı, öyle bir aydır ki, Allah (cc) gündüz orucunu farz, gece ibadetini nafile kıldı.

•Ramazan ayı içerisinde bir hayır işleyen, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur.

•Ramazan ayında bir farz işleyen, diğer aylarda yetmiş bin farz işlemiş gibi olur.

•Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir.

•Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır.

•Ramazan ayında mü’minin rızkı bereketlendirilir.

•Ramazan ayında kim bir oruçluyu iftar ettirirse, bu günahlarının bağışlanmasına, cehennemden azat olmasına sebep olur ve oruçlunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır. Ashap:

“Ya Resulullah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz.” dediklerinde, şöyle buyurdu:
“Allah (cc) bu sevabı oruçluyu bir hurma ile veya bir içim su, yahut bir yudum süt ile iftar ettirene de verir.”

•Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur.
•Ramazan ayında hizmetçisinin yükünü hafifleteni, Allah (cc) bağışlar ve cehennemden kurtarır.
•Ramazan ayında şu dört şeyi çok yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisini yapmaktan da müstağni sayılmazsınız.
Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet şunlardır:

1. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getirmek,
2. Allah’ı anıp istiğfar etmek,

Müstağni olmadığınız iki haslete gelince:
1. Allah’tan cenneti istersiniz,
2. Cehennemden O’na sığınırsınız.

•Ramazan ayında kim bir oruçluya su verirse, Allah’ta ona havzımdan öyle bir şerbet verir ki, artık cennete girinceye kadar hiç susamaz. (Beyhaki)

Ey insanlar!