Şimdi Tarihten bir mektub size arz edeyim
Mektubu yazan var Yazıldığı insan var Ahmed Cevdet Paşa’nın Meşhur Kısas-ı Enbiyâ kitabından okuycağım mektup
Müslümanların bu ihtlafa düşmesinden (hz ali ile hz muaviye zamanında)
Birlik ve beraberliğni bir an için kaybetmiş olmasından cesaret alan istanbulda oturan Konstantiniyye’de oturan Bizans İmparatory Heraklius Derhal Müslümanlara bir savaş ilan ediyor
Bilhassa Suriye’nin üzerine hucum ederek Suriye’deki müsümanları ve bütün Ümmet-i Muhammed’i imha etmek için Askeri hazırlıklara başlıyor o zaman Suriye’de Hazreti Muaviye Vali olarak bulunuyordu
Evvelce suriye Roma imparatorluğuna müslümanlar parçalandı ihtilafa düştü kuvvetleri zayıfladı diye Birdenbire bir bakıyorki
Bizans İmparatoru Heraklius Şam’ın üzerine Müslüman’ların üzerine
Bir ordu Hazırlıyor Haber yayılır yayılmaz Bizzat Hz Muaviye bir mektup yazıyor Bakın mektuba bakın Allah aşkına Birlik bütünleşmek birleşmek ne kadar Mühim bir hadisedir parçalanmak ne büyük bir felakettir Bütün düşmanların iştahı kabarıyor bütün düşmanların arzu ve emelleri gerçekleşiyor Müslümanların parçalandığı zaman
Aynen Mektub Şöyle Bizzat Mektubu Kaleme Alarak yazan hazreti Muaviye ra Kayseri Rum’a Heraklius’a Bizans İmparatoruna aynen şu mektubu yazıyorTimurtaş Hoca

-Mektup Aynen Şöyle-

“Eyy Kayseri Rum Eğer Şam Üzerine Azinetin Tahakkuk ederse Sahibimle Hz Ali İle derhal Musalaha ederim Sulh yaparım Anlaşırım Muhadenet ederek senin üzerine varırım
ve Billah-i Kerim Payitahtın olan Sisli Dumanlı Konstantiniyye İstanbul’u Şehrini Yıkıp Yakıp Kapkara Kömür Haline Getiririm ve Yerden Havuç çekilip koparıldığı gibi seni Mülk’ünden çekip çıkarırım ve seni dağlarda Domuz Çobanı yaparım”

“Kısas-ı Enbiya 6Cild s287”

Yane Aynen Şöyle diyor

“EY BİZANS İMPARATORU EĞER MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE BİR SAVAŞ İLAN EDERSEN, SAHİBİMLE (YANİ HZ ALİ RA İLE) DERHAL BARIŞIRIM VE ONUN BAŞKANLIĞI ALTINDA ONUN ORDU KUMANDANI OLARAK SENİN ÜZERİNE BEN GELİRİM, VE KERİM OLAN ALLAH A YEMİN EDERİMKİ BAŞŞEHRİN OLAN SİSLİ DUMANLI KONSTANTİNİYYE Şuan İstanbul ŞEHRİNİ YIKIP YAKIP KÖMÜR EDERİM VE HAVUCU YERDEN ÇIKARDIKLARI GİBİ SENİ MEMLEKETİNDEN ÇIKARIRIM VE DAĞLARDA DOMUZ ÇOBANI YAPARIM”

BU MEKTUBU ALAN HERAKLİYUS DERHAL BU İŞTEN VAZGEÇMİŞTİR