Hz.İsa’nın Doğum Kıssası, Horus Efsanesi’ndendir deniyor, acaba bu doğru mu?

İsa ve Horus

İsa ve Horus

Hz.İsa’nın gerçekte yaşamadığı ve hakkında anlatılanların eski efsanelerden çalındığı şeklinde bir iddia vardır. İddia sahiplerinin kullandığı argümanlardan bir kısmı, Kuran’ın yer vermediği hususlarla ilgili olduğundan, makalemizin konusu dışında bırakılmıştır. Mesela, Hz.İsa’nın yeniden dirilişi, havarilerin sayısı, 25 Aralık tarihi gibi.

Bizi ilgilendiren esas kısım, Hz.İsa’nın bakire bir kadından dünyaya gelişidir. İddiaya göre, Horus Efsanesi’nde de benzer bir olay anlatılmaktadır ve bu öykü, Hz.İsa’nın doğum kıssasına ilham kaynağı olmuştur.

Horus’un Annesi İsis, “Bakire” miydi?

Horus Efsanesi, ana hatlarıyla şöyledir (1):

——————————————————————————–
Geb ve Nut’tan 4 çocuk dünyaya gelmiştir: Osiris, İsis, Set ve Nepthys.

Osiris içlerinde en büyük olanıydı. Bu nedenle, Mısır kralı oldu. Kız kardeşi İsis ile evlendi.

Kardeşi Set, Osiris’i kıskanıyordu ve bir gün onu öldürdü ve parçalara ayırdı. Bu sayede, onun yerine Mısır kralı oldu. Kız kardeşi Nepthys ile evlendi.

İsis ise ülkeyi gezip, kocasının vücudunun parçalarını buldu ve onları tekrar bir araya getirip, ondan bir çocuk sahibi oldu. İşte bu çocuk, Horus’tur!
——————————————————————————–

SONUÇ: Açıkça görüldüğü gibi, Horus’un annesi “bakire” filan değildir; efsanede anlatılanlarla Hz.İsa’nın doğumu arasında herhangi bir ilişki yoktur!

Yararlanılan Kaynaklar:

(1) Teksas Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi. {slide=http://menic.utexas.edu/cairo/teachers/osiris.pdf}
The Story of Osiris, Isis and Horus: The Egyptian Myth of Creation
From Geb, the sky god, and Nut, the earth goddess came four children: Osiris, Isis, Set and Nepthys.
Osiris was the oldest and so became king of Egypt, and he married his sister Isis. Osiris was a good
king and commanded the respect of all who lived on the earth and the gods who dwelled in the
netherworld.
However, Set was always jealous of Osiris, because he did not command the respect of those on
earth or those in the netherworld. One day, Set transformed himself into a vicious monster and
attacked Osiris, killing him. Set then cut Osiris into pieces and distributed them throughout the
length and breadth of Egypt.

With Osiris dead, Set became king of Egypt, with his sister Nepthys as his wife. Nepthys, however,
felt sorry for her sister Isis, who wept endlessly over her lost husband. Isis, who had great magical
powers, decided to find her husband and bring him back to life long enough so that they could have
a child. Together with Nepthys, Isis roamed the country, collecting the pieces of her husband’s body
and reassembling them. Once she completed this task, she breathed the breath of life into his body
and resurrected him. They were together again, and Isis became pregnant soon after. Osiris was
able to descend into the underworld, where he became the lord of that domain.

The child born to Isis was named Horus, the hawk-god. When he became an adult, Horus decided to
make a case before the court of gods that he, not Set, was the rightful king of Egypt. A long period
of argument followed, and Set challenged Horus to a contest. The winner would become king.
Set, however, did not play fair. After several matches in which Set cheated and was the victor, Horus’
mother, Isis, decided to help her son and set a trap for Set. She snared him, but Set begged for his
life, and Isis let him go. When he found out that she had let his enemy live, Horus became angry
with his mother, and rages against her, earning him the contempt of the other gods. They decided
that there would be one more match, and Set would get to choose what it would be.

Set decided that the final round of the contest would be a boat race. However, in order to make the
contest a challenge, Set decided that he and Horus should race boats made of stone. Horus was
tricky and built a boat made of wood, covered with limestone plaster, which looked like stone. As the
gods assembled for the race, Set cut the top off of a mountain to serve as his boat and set it in the
water. His boat sank right away, and all the other gods laughed at him. Angry, Set transformed
himself into a hippopotamus and attacked Horus’ boat. Horus fought off Set, but the other gods
stopped him before he could kill Set. The other gods decided that the match was a tie. Many of the
gods were sympathetic to Horus, but remembered his anger toward his mother for being lenient to
Set, and were unwilling to support him completely.

The gods who formed the court decided to write a letter to Osiris and ask for his advice. Osiris
responded with a definite answer: his son is the rightful king, and should be placed upon the throne.
No one, said Osiris, should take the throne of Egypt through an act of murder, as Set had done. Set
had killed Osiris, but Horus did not killed anyone, and was the better candidate. The sun and the
stars, who were Osiris’ allies, descended into the underworld, leaving the world in darkness. Finally, the gods agreed that Horus should claim his birthright as king of Egypt.
{/slide}