Hz. Ali (r.a)'dan Gençlere Öğütler

Hz. Ali (r.a)'dan Gençlere Öğütler

Hz. Muhammed (s.a.v)’ın amcasının oğlu, torunlarının babası ve ilk Müslüman çocuk şerefine sahip olan Hz. Ali (r.a) hicretten 22 yıl önce 600 tarihinde Mekke’de dünyaya geldi. 661 tarihinde ise Kûfede vefat etti. İlim ve hikmet dersini bizzat peygamber efendimizden aldı.

Hz. Ali’nin en büyük vasfı ilmi, takvası, dirayeti, veciz ve özlü konuşmasıdır.
“Ben İlmin Şehriyim Ali ise Kapısıdır” hadisi şerifi Hz. Ali’nin ilminin üstünlüğün gösterir.

Halifeliği döneminde valilere gönderdiği emirnameler yüzyıllar boyu bütün Müslüman idarecilerin kılavuzu olmuş. Bu mektupler elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Hz Ali’nin en kalıcı ve zamanımıza kadar gelen en güzel öğütleri ve nasihat oğlu Hz. Hasan’a veredği öğütlerdir.

Hz. Ali, oğulları Hasan ve Hüseyin’e, özetle takvalı olmalarını, namaz kılmalarını, zekat vermelerini, öfkelerini yutmalarını, dost ve akrabalarına ziyarette bulunmalarını, affedici olmalarını, Kur’an’a bağlı yaşamalarını, komşularıyla iyi geçinmelerini, kardeşleri Muhammed b. Hanefiye’ye iyi davranmalarını vasiyet eder.

Bu belgesel de Hz. Ali (r.a)’ın oğlu Hz. Hasan’a (r.a.) verdiği eşsiz nasihatlerı bulacaksınız.

CAPS 1

Aternatif Video Seçeneği 1


Aternatif Video Seçeneği 2