HuvallaHullezi - Mustafa Demirci

HuvallaHullezi - Mustafa Demirci

ESMA-ÜL HÜSNA (ŞİİR)

O’nun birinci ismi, isimler sultânıdır,

Her ânın, her mekânın, her cânın cânânıdır,

Kur’ân’da ilk âyetin başlangıç kelâmıdır,

Her zerre ”ALLAH” diye, O’nu söyler durmadan…

 

Vârettiği her şeyi, ayırdetmeden gören,

Her şeye adâletle, hayır ve rahmet veren,

Her mahlûkâ acıyan ve çâreler gönderen,

Sonsuz merhametiyle, âleme RAHMÂN dır O.
Dünya nîmetlerini, hayra kullananlara,

Her lokmada haramı, helâli soranlara,

Âhiret mekânını, dünyada kuranlara,

Sonsuz bağışlarını, lûtfeden RAHÎM dir O
Kâinat sarayında, mîmârî ve san’atın,

Sonsuzlara hükmeden,o yüce saltanatın,

İçgüdüyle çırpınan, küçücük bir kanadın,

Her şeyin sahibidir, mülkün MELÎK idir O.
Her türlü şekillerden, lezzet ve kokulardan,

Kirden, pastan, lekeden, tasa ve korkulardan,

Molekülden, atomdan,hücre ve dokulardan,

Her şeyden münezzehtir, uzaktır KUDDÛS dür O

.