İradesine göre karar veren. Kendine ve başkasına zarar vermiyecek şekilde serbest.