Hizbullah ve Hizbuşşeytan

Hizbullah ve Hizbuşşeytan

Hizbullah: ALLAH (c.c.) taraftarları demektir.
Hizbuşşeytan: Şeytan taraftarları demektir.

Kelime kökeni olarak Hizbullah iki kelimeden, hizb ve Allah kelimelerinden oluşmaktadır. (Allah’ın Taraftarları) Hizb kelimesi parti, grup, taraftar gibi anlamlara gelmektedir. “Allahın taraftarları” şeklinde Türkçe’ye çevirebileceğimiz Hizbullah’ın ismi aşağıdaki Kur’an ayetinden ilham alınarak konulmuştur:

“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah, O’nun Resulü, rükû’ edenler olarak namaz kılan ve zekâtı veren müminlerdir. Kim Allah’ı, O’nun Resulünü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olan Hizbullah (Allah’ın taraftarları) dır.” (Maide suresi, 55 -56. ayetler)

(Not: Hizbullah’ı terorizm ile eşleştirmek yanlıştır.)

Açıklama: İnsan bilse de bilmese de, ya Allah’ın (c.c.) taraftarıdır, ya da şeytanın. İşte bu belgeselde her iki taifenin yaşam tarzları, gaye ve sonları anlatılmaktadır.

Tür : Belgesel | Yapım : 2007 | Süre : 27:11 | Ebatlar : 512×288 (16:9) | CAPS 1

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2