Ben ilmin şehriyim, Ali’de kapısıdır.

Kaynak: Hakim el-Müstedrek, Tirmizi