Hiçbir Müslüman yoktur ki, ALLAH’a duâ etsin de,
ALLAH duâsına şu üç halden biri ile cevap vermesin:
Kişi duâ ettiğinde ALLAH onun karşılığını ya dünyada
Acilen verir veya âhirete erteler ya da yaptığı duâ
Kadar o kuldan bir musibeti giderir.

Kaynak: İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir, 2/405