Herkes Kendinden Daha Muhtaç Birini Bulabilir

Herkes Kendinden Daha Muhtaç Birini Bulabilir

Bir kişi bir gün Peygamberimiz’e (sas) gelip, “Hangi sadakanın derecesi daha yüksektir?” diye sorunca Efendimiz (sas) şöyle buyurdular: “Darlıkta iken az şeyden yapılan yardımın…”

İmkanı kısıtlı olanlar, iyilik yarışından geri kalmamalıdır. Çünkü herkes kendinden daha muhtaç birini bulabilir. Sırtında iki çocuğuyla gelen yoksul kadına Hz. Aişe’nin verdiği üç hurmanın öyküsü, buna güzel bir örnektir. Kadın bu hurmalardan çocuklarına birer tane verdi. Kalan bir hurmayı ağzına götürmüştü ki, çocuklar bu hurmayı da istediler. Kadıncağız yemeyerek hurmayı ikiye ayırdı ve çocuklarına verdi.

Hz. Aişe sonradan bu olayı Efendimiz’e (sas) anlatınca bu sayede kadının cennete gireceğini işiterek sevindi. Hayatımız öyle büyük bir sahne ki herkesin bu sahnede alacağı bir yer var. Benim imkanlarım sınırlı demeyin! Yarış herkese açık…

Çölde susuzluktan dili sarkmış köpeğe, kuyudan su çıkarıp içiren bedevi de Hz. Peygamberimiz tarafından cennetle müjdelenmiş. Ne yüce bir ölçü değil mi? Herkesi gayrete getirecek bir kıstas. Bir yarım hurma, bir güler yüz ve bir avuç su, bu kadar değerliyken ümitsiz olunur mu hiç?