Her nefeste eyledik yüz bin günah
Bir günaha etmedik hiçbir gün ah

Söyleyen: Süleyman Çelebi