Ebu Hureyre (RA) demistir ki: Peygamber Efendimiz (SAV) soyle buyurdu;

‘ Başka bır gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah, şu yedı ınsanı arsının golgesınde hımaye buyuracaktır: Adil devlet başkanı, gençlik yıllarını Allah’a ibadet etme neşvesiyle geçiren genç, mescitlere dilbeste (bağlı) olan kimse, Allah için birbirlerini sevip Allah için bir araya gelen ve Allah için birbirinden ayrılan iki insandan her biri, makam ve cemal sahibi bir kadının talep ağında(nefsine başkaldırıp) ¨Ben Allah’tan korkarım!¨ diyen adam, solundakine infak ettiği şeyden, sağındaki bir şey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden infak ehli, yapayanlızken Allah’ı anıp da gözleri yaşlarla dolan kişi.¨

Söyleyen: (Buhari,Zekat 16,Rikak 24,Hudud 19; Muslim, Zekat 91)