Mikdad bin el-Esved (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Ya Rasulallah, ben kâfirlerden bir kişi ile karşılaşıp vuruşsam o da benim iki elimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra bir ağacın arkasına sığınıp:
−Allah için müslüman oldum dese, bu sözü söyledikten sonra ben onu öldürebilir miyim? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−’Hayır, onu öldürme’ buyurdu. Mikdad bin el-Esved (Radiyallahu Anh):
−Ya Rasulallah, o benim iki elimden birini kopardı ve o sözü elimi kopardıktan sonra söyledi dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−’Onu öldürme, eğer öldürürsen, o kimse sen onu öldürmeden önceki senin durumunda, sen de o kimse o sözü söylemeden önceki durumunda olursun’ buyurdu.”

Kaynak: Müslim (95/155) Buhari (3760) Begavi (2521)