hayatın anlamı nedir

Hayatın anlamı nedir?

İnsanın hayatının anlamı var mıdır? İnsan başıboş kalabilir mi?

Kainattaki canlı ve cansız varlıklar belli bir düzen içerisinde vazifelerini yapıyorlar. Güneş’in ve gezegenlerin belli bir yörüngede hareket etmeleri, Güneş’in ısı ve ışık vermesi, arıların bal yapması, ineklerin süt vermesi, yağmur damlalarının ölü toprağı canlandırmasını görüyoruz. Demek ki; onlar başıboş bırakılmamışlar. Peki akıl sahibi, irade sahibi olan insan başıboş kalabilir mi? Elbette insan başıboş bırakılmamıştır. Elbette hayatın anlamı vardır.

Hayatın anlamı nasıl bulunur?

İnsan sadece kendi aklına başvurarak hayatın anlamını bulamaz. Çünkü insan aklı sınırlıdır. İnsan aklı karanlıkta bir yıldız böceği gibidir. İnsan, sadece kendi aklına başvurduğu takdirde aydınlanamaz.  O karanlık ortamın aydınlanması için bir Güneş gerekir. O Güneş ise mesajını cüz’i irade sahibi varlıklardan değil, külli irade sahibi olan, kainatı yoktan yaratan, sonsuz hayata, sonsuz ilme, sonsuz kudrete sahip bir Yaratıcı’dan almalıdır. Demek ki; o Güneşler ancak peygamberler olabilir. Çünkü insan aklının ürünü olan ideolojiler, varsayımlar, fikirler ile hayatın mânâsı bulunmaz. Hayatın mânâsını bulmanın yolu kesin bilgi olan vahye inanmaktır. İşte peygamberler Allah’tan vahiy, yani kesin doğru bilgi, alırlar.

Demek ki; kişi, hayatı yaratan Allah’ın mesajını getiren aydınlar, muallimler (öğretmenler), rehberler olan elçileri kabul etmek zorundadır. Yoksa insan kendi yıldız böceği hükmündeki aklı ile karanlıklarda kalmaya mahkum olur.

Allah’ın varlığı, dinin ve peygamberliğin gerekliliği, Hz.Muhammed’in (Sav) peygamberliği hakkında mantıksal delilleri okumak için

Hayatın anlamı nedir?

Yaşamın mânâsı ve insanın bu dünyada var olmasının nedeni insanın kainatın sahibi olan Allah’ı tanıması, O’na iman edip, O’na ibadet etmesi ve O’nun gösterdiği yolda, İslam yolunda, yaşamasıdır.

İnsan, Allah’ın İsimlerini ve Sıfatlarını bilerek kainatı tanıyabilir, Kur’an’a inanarak hayattaki vazifesini öğrenebilir. İnsan kainatın özetidir, kainat ağacının bir meyvesidir. İnsan kainata bakarak Allah’ın isim ve sıfatlarını tefekkür eder, kainatta canlı ve cansız her şeyin Allah’ın kudreti ile varlık sahasında olduğuna inanır. İnsan bu dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu, kendisinin bir meniden yaratıldığını ve öldükten sonra Allah’ın kudreti ile tekrar dirileceğini de bilmelidir.