Hastalıkta Okunacak Dualar

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki; “Kıyâmette, sahifesinde çok istiğfar bulunanlara, müjdeler olsun!” Ölümden başka, her dertten kurtarır ve rızkı artırır. Eceli gelenin de, ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki; “Lâ havle velâ kuvvete okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi, hemmdir.” Buna, Kelime-i temcîd denir. Korkulu zamanlarda ve Cinden korunmak için de okunur. Hemm; gam, hüzün ve sıkıntı demektir.

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm.” okumak, sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi gelir.

“Fâtiha”, “Âyet-el-kürsî” ve “Dört Kul” (Yani, Kâfirûn, İhlâs, 2 Kul eûzü) 7’şer defa okunup hastaya üflenirse, bütün âfetler, dertler, sihir, nazar, hayvan sokması ve ısırması için iyi gelir.

Resûlullah sallAllahü teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Yağmur suyunu toplayıp, üzerine; (Fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsî, İhlâs-ı şerîf ve Kul-e’ûzü sûreleri) 70’şer defa okunur. Bu sudan aralıksız 7 sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.”

Göz değen kimseye, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tâvîzi okumalıdır: “E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin.” Bu tâvîz her sabah ve akşam 3 defa okunup kendi üzerine veya yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytânların ve hayvanların zararından korur.

Kayıp olan ve çalınan birşeyi bulmak için, hergün 25 defa; “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innAllahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne …” duâsını okumalıdır. (Noktaların yerinde, kayıp olan şeyin ismi söylenir.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye