Hangi Günlerde Oruç Tutmak Mekruhtur

Hangi Günlerde Oruç Tutmak Mekruhtur

Soru: Efendimiz (asm) hangi günlerde oruç tutmaktan men etmiştir?

Dehir (ebed) orucu mekruhtur

Bayram günleri de dâhil olmak üzere bütün yıl boyunca tutulan oruçtur.
Abdullah b.Amr b. El-Âs’tan rivayet edilmiştir. Resulullah (asm) şöyle dedi
“Ebed orucu tutan ne oruç tutmuş ve ne de yemiş sayılır.” (Nesai)
Şaban ayının son günlerinde oruç tutmak mekruhtur

Fıkıh âlimlerinin ekserisine göre, Şaban ayının ikinci yarısında nafile oruç tutmak mübahtır. Sadece şek (şüphe) günü orucu mekruhtur.

Ebu Hureyre (ra), Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu işitmiştir:
“Şaban ayının ortasına geldiğinizde artık oruç tutmayın.” (Ebu Davud, Tirmizi)
Arefe günü Hac’da olanlara oruç tutmak mekruhtur

Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir:

“Resulullah (asm) Arefe günü Arafat’ta oruç tutmayı menetti.” (Ebu Davud)

“Fıkıh âlimleri Arafat’ta oruç tutmanın men edilmesine sebep olarak; vakfe, dua ve zikirle meşgul olunması gerektiğini, bunun için de zinde ve güçlü olmaya ihtiyaç duyulduğunu, orucun ise insanı güçten düşüreceğini ve asıl yapması gerekenleri yapmasına imkân vermeyeceğini gösterirler. Fakat hacda olmayan diğer Müslümanların ise, Arefe günü oruç tutmalarında bir beis yoktur, hatta tutmaları müstehap görülmüştür.” (Cami’ul Usul)

Sadece Cuma günü oruç tutmak mekruhtur

Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. Resulullah’ın(asm) şöyle söylediğini iştim:
“Hiç biriniz sakın, önceki veya sonraki günü de ilave etmeden sadece Cuma günü oruç tutmasın.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)
Hadisin zahiri, sadece Cuma günü oruç tutmanın uygun olmadığını, buna Perşembe veya cumartesi gününü de eklemek gerektiğini ifade etmektedir. Cuma günü oruç tutmanın yasaklanmasına gerekçe olarak; o günün Müslümanlar için bayram olduğu, bayramın da yeme içme günü olduğu gösterilir. Nevevi, cumanın dua, zikir, ibadet ve gusül günü olduğunu, bunların da canlı olarak şevkle yapılması gerektiğini gösterir.
“Cumartesi günü oruç tutmayın!”

Abdullah b. Büsr es-Sülemi, kız kardeşi Samma’dan rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Allah’ın size farz kıldığı oruç müstesna, Cumartesi günü oruç tutmayın! Yiyecek bir şey bulamayan da, bir üzüm kabuğunu veya bir ağaç çöpünü çiğnesin (ve Cumartesi günü oruç tutmasın)!” (Ebu Davud)

Sadece cumartesi günü oruç tutulmasının yasaklanması, muhtemelen Yahudilere muhalefetle alakalıdır.