Haklı Bir Davayı Kazanma Duası

Haklı Bir Davayı Kazanma Duası

Yuhikku’l-hakka bi kelimatihi ve yaktaa dabiral’l-kafirin.

| Kur’an-ı Kerim – Enfal, (8/7)

ANLAMI: Allah, kelimeleriyle hakkı açığa çıkarır ve haksızların ipini keser.

Bu dua (ayet meali) 950 kere tekrarlanır.

 

El-Hükmü lillahi’l-aliyyi’l-kebir

ANLAMI: Hüküm Yüce ve Büyük Allah’a aittir.

Bu dua (ayet meali) 537 kere tekrarlanır.

 

Hz. Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi.

Ve birinin diğeri aleyhindeki iddiasını delilsiz ve ispatsız kabul etmezdi. (Ebu Nuaym)

 

Delilikten yoksun iddia, hukukta bir değer ifade etmez.

Her iddianın mutlaka şahitlendirilmesi, delillendirilmesi gereklidir. O taktirde iddia, dikkate alınır, gereği neyse yapılır.

Sadece sözlü beyan, hüküm için yeterli olsaydı, herkes hakkında her türlü iddia yapılabilir, bu da adaletin altüst olmasına yol açardı. Şu halde, iddianın ispatı lazımdır.