Hakk’a boyun eğ, Hakk’ı takip et, kim söylerse söylesin Hakk’ı kabul et.

Söyleyen: Fudayl bir İyaz