Hakikî vatansever, vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının sözkonusu övgüye (üstünlük övgüsüne) mazhar olmasını sağlayacak şekilde hareket edendir.

Söyleyen: A. İzzetbegoviç