Mü’minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:

“Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resûlü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resûlü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”

| Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu’l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 16; Nesâî, Tahâret 60; Talâk 24, Eymân 19; İbni Mâce, Zühd 26

 İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) cuma günü, sabah namazında Elif-lâm-mim Tenzîl es-Secde, ve Hel etâ alâ’l-insânî hînun mine’d-dehr sürelerini okurdu. Yine Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) cuma namazında Cuma ve Münâfikün surelerini okurdu.”

 

| Müslim, Cuma 64, (879); Ebü Dâvud, Salât 218, (1074); Tirmizî, Salât 375, (520); Nesâî, Cuma 38, (3,111), İftitah 47, (2,159).

Ebu Hureyre radiyallahu anh demiştir ki : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz “Rabbime ne kadar dua ettim de duama icabet etmedi.” diyerek acele etmediği sürece talebine cevap verilir.”

| Buhari, Deavat 22; Müslim, Zikr 90

Ebu Katâde (radıyallahu anh) anlatıyor:”Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki:

“Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah’ın rahmetinden ümidim var.”

| Tirmizi, Savm 46, (749); İbnu Mâce, Sıyâm 40, (1730); Müslim, Sıyâm 196, (1162).

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“ResuluIIah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.”

 

| Buhari, Savm 5, Bed'ü'I-Halk 11, Müslim, Sıyâm 2, (1079); Nesâi, Sıyâm 5, (4, 129).

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

| Müslim, Sıyam 2, (1079)

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

| Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, 1746

Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.”

Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade var: “Oraya kim girerse ebediyen susamaz.

 

| Tirmizi, Savm 5

“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe’yi haccetmek, Ramazan orucu tutmak”.

 

| Tirmizi, İman 3, 2612

Müslümanlar kardeştir. Takva hali hariç, kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

| Hadis-i Şerif, Taberani

Resulullah (sav), evlenen bir kimseyi şöyle tebrik ederdi:

“ALLAH sana (evliliği) mübarek kılsın, üzerine bereket indirsin, ikinizin arasını hayırda birleştirsin.”

| Ebu Davud, Nikah, 37

Bir adam Resûlullah’a (aleyhissalâtu vesselam) gelerek:
“Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?” dedi.
Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselam): “Annen var mı?” diye sordu.
Adam: “Hayır yok” dedi,  “Peki teyzen de mi yok?” dedi.
Adam: “Evet, var” deyince Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam):
“Öyle ise ona iyilik yap! Teyze anne makamındadır” diye emretti.

| Tirmizî, Birr, 6

Kasten(mazeretsiz) namaz kılmayanın diğer amellerini Allahu teâlâ kabul etmez. Tövbe edinceye kadar da Allahın himayesinden uzak olur.

| Hadis-i şerif, İsfehani

Peygamberimiz (s.a.v) bir gün ashabına, “Size cennetlik kadınların kimler olduğunu haber vereyim mi?” buyurdu.

Ashap, “Buyurun, haber verin ya Resûlallah” dediler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu saadeti hak eden kadınları şöyle tanıttı:
“Onlar kocalarını çok severler. Onlara çocuk verirler. Bir kızgınlık anında veya kendisine kötü davranıldığında ya da kocası ona kızdığında elini kocasının elinin üzerine koyar ve ona, işte elim elinde; sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım’ der.”

| Taberânî, et-Kebîr, 19/140; el-Evsat, nr. 1764; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 4/312; Münzirî, et-Tergib

Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir.

| Hadis-işerif, Taberani
Bu bölümde toplam 271 Hadis-i Şerif bulunmaktadır.

It"s EasyTo Be An Atheist When You Don"t Think About Where Everything Came From - Suffagah

© 2012 Tüm hakları ALLAH (c.c.)'a ve Kamuya aittir.