Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler

Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler

Ahlakınızı güzelleştiriniz. [İbni Lal]

Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. [Hakim]

Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim. [Harâiti]

Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. [Beyheki]

Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler.
Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar. [İ. Hibban]

Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur.
Çünkü kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günaha düşer.
Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz. [İsfehani]

Bir kimse tevbe ederse, tevbesini Allahü teâlâ kabul eder.
Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz.
Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, daha büyük günah işler.
[Taberani]

Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek,
sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir. [Beyheki]

Din, güzel ahlaktır. [Deylemi]

Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır. [Tirmizi]

Şüphesiz güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir. [Harâiti]

Bir Müslüman güzel ahlakı sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. [İ. Ahmed]

Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur. [Taberani]

Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir. [Müslim]

Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur. [Müslim]

En çok sevdiğim kimse, huyu en güzel olandır. [Buhari]

Yumuşak olan kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. [Tirmizi]

Cehenneme girmesi haram olan ve
Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum.
Dikkat ediniz!
Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. [İ. Ahmed]

Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın yularını tutan kimse gibidir.
Durdurmak isterse hayvan ona uyar.
Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar. [Ebu Davud]

Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakça en iyi olanıdır. [Tirmizi]

Cennete götüren sebeplerin başlıcası, Allahü teâlâdan korkmak ve iyi huylu olmaktır.
Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek,
bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır. [Tirmizi]

İmanı en kuvvetli kişi, ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır. [Tirmizi]

İnsan, güzel huyu ile, Cennetin en üstün derecelerine kavuşur. [Nafile] İbadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy, insanı Cehennemin en aşağısına sürükler. [Taberani]

İbadetlerin en kolayı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. [İbni Ebiddünya]

Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir:
Herkesle iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm. [Nesai]

Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış! [Hâkim]

Söz veriyorum ki, münakaşa etmeyen, haklı olsa da,
dili ile kimseyi incitmeyen,
şaka ile veya yanındakileri güldürmek için yalan söylemeyen,
iyi huylu olan Müslüman Cennete girecektir. [Tirmizi]

Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim:
Konuşunca doğru söyleyen, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken. [İ. Ahmed]

Allahü teâlâ buyuruyor ki:
“Size gönderdiğim İslam dininden razıyım, [bu dini kabul edip, bu dinin emir ve yasaklarına riayet edenlerden razı olur, onları severim.] Bu dinin tamam olması, ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur. Dininizin tamam olduğunu her gün, bu ikisi ile belli ediniz! [Taberani]

Sıcak su buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, günahları eritir, yok eder.
Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi, kötü huylu olmak, ibadetleri bozup yok eder. [Taberani]

Hak teâlâ yumuşak huyluya yardım eder, sert ve öfkeliye yardım etmez. [Taberani]

Yumuşak olan, kızmayan Müslümanın Cehenneme girmesi haramdır. [Tirmizi]

Yavaş, yumuşak davranmak, Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsandır.
Aceleci olmak, şeytanın yoludur.
Allahü teâlânın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır. [E. Ya’la]

Kişi, yumuşaklığı, tatlı dili ile,
gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur. [İ. Hibban]

Kızınca, öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever. [İsfehani]

Güler yüzle selam veren, sadaka verenin sevabına kavuşur. [İ. Ebiddünya]

Bir kimse Resulullah efendimizden nasihat istedi: “Kızma, sinirlenme!” buyurdu.
Birkaç kere sordu, hepsine de “Kızma, sinirlenme!” buyurdu. (Buhari)