Günahın küçüğüne bakma! Kendisine karşı günah işlediğin zatın (Cenab-ı Hakk’ın) büyüklüğüne bak. Eğer günahı küçük görürsen Allah Tealâ’nın azametini küçük görmüş olursun.

Söyleyen: Veysel Karani