Sür çıkar ağyarı kalpten, ta tecelli ide Hak
Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan.

(Hakk’tan başka ne var ise gönülden silip at ki Hak tecelli ede.
Padişah saraya gelmez mekan güzelleştirilmeden!)

Söyleyen: Niyâzî-i Mısrî (k.s.)