Gönül tahtına senden özge sultân olmaya yâ Rab.

Söyleyen: Fuzûlî