Gizlenen Gerçekler Belgeseli

Gizlenen Gerçekler Belgeseli

Semavi Kitaplar Hz. Muhammed (s.a.v.)’den Heber Veriyor.
“Kendilerine kitap verdiklerimiz O’nu (Hz. Muhammed’i) evletlarını tanıdıkları gibi tanıdılar. Hal böyleyken içlerinden bir kısmı bile bile hakkı gizlediler.” (Bakara:146)
Ehli Kitap Hz. Muahammed (s.a.v.)’i Evlatlarını Tanıdıkları Gibi Tanıdılar.
İncil Hz. Muahammed (s.a.v.)’in Geleceğini Müjdeliyor.
Tevrat Hz. Muahammed (s.a.v.)’in Geleceğini Haber Veriyor.
Zebur’da Hz. Muahammed (s.a.v.)
Yabancı Filozof ve Düşünürlerin Hz. Muahammed (s.a.v.) Hakkındaki Görüşleri.
Peygamber Efendimizin Risaletinin Delillerinden Birkaç Damla.

Hz. Muahammed (s.a.v.) Allah’ın Elçisidir
Ahir Zaman Nebisi’dir
İns ve Cine İmamdır.
Hatem-ül Enbiyadır.

Ne acayiptir ki, bizler bu sözlerin doğruluğuna semavi kitapları delil yaparken, kitap ehli olan Yahudi ve Hıristiyanlar kendi kitaplarından abersiz olarak Hz. Muahammed (s.a.v.)’i inkar etmektedirler.

Bizler bu eserde İncil, Tevratı ve Zeburu delil delil yaparak iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edeceğiz ki, semavi kitaplar Hz. Muahammed (s.a.v.)’den haber veriyor ve O’nun geleceğini müjdeliyor.

Bu eseri hazırlamaktaki maksadımız; Memleketimize ve diğer İslam memleketlerinde sürdürülen misyonerlik faaliyetlerine bir set çekmek, Müslümanların eline, Hıristiyan ve Yahudilere karşı bir delil vermek ve peygamberimizin semavi kitaplarda dahi haber vrildiğini ispat ederek Müslümanların imanın artmanısa vesile olmak, ve kitao ehli olan Yahudi ve Hristiyanları da artık insaf il hakkı görmeye çağırıp onları İslama davet etmektir.

İzlemek İstediğiniz Bölümün Üzerine Tıklayınız…

Gizlenen Gerçekler

Alternatif Video Seçeneği 1

İncil’de Hz.Muhammed (sav)

Alternatif Video Seçeneği 2

İncilde Geçen Faraklit Kim?

Alternatif Video Seçeneği 3

İncilde ki Dünyanın Reisi Kim?

Alternatif Video Seçeneği 4

Yahya’nın Tanıklığı

Alternatif Video Seçeneği 5

Verilen Ürüne Bak (…)

Alternatif Video Seçeneği 6

Bağ Kiracıları Benzetmesi

Alternatif Video Seçeneği 7

İncilde Geçen Seyf ve Asa Sahibi (…)

Alternatif Video Seçeneği 8

Tevratta ki Bütün Milletlerin Himada’sı

Alternatif Video Seçeneği 9

Tevrat’ta Geleceği Müjdelenen Zat

Alternatif Video Seçeneği 10

Eski Ahit İşaya 42 de Bahsedilen Zat

Alternatif Video Seçeneği 12

{=Paran Dağlarında Parlayan (…)

Alternatif Video Seçeneği 13

Onu Büyük Bir Ulus Yapacağım

Alternatif Video Seçeneği 14

Musa’nın(as) Tevratta Gördüğü Topluluk

Alternatif Video Seçeneği 15

Ahir Zamanda Bir Ümmet-i Merhume

Alternatif Video Seçeneği 16

Saltanatı Kıyamete Kadar Baki Olacak Zat

Alternatif Video Seçeneği 17

Zebur’da da Peygamber Efendimize İşaret

Alternatif Video Seçeneği 18

Adını Kuşaklar Boyunca Yaşatacağım

Alternatif Video Seçeneği 19

İsmi, Güneş Durdukça Baki Kalacak

Alternatif Video Seçeneği 20

Filozofların Şehadeti

Alternatif Video Seçeneği 21

1) Kur’an Mucizesi

Alternatif Video Seçeneği 22

2) Adetleri Değiştirmesi

Alternatif Video Seçeneği 23

3) Mucizeler Delili

Alternatif Video Seçeneği 24

4) İmanda ve Diğer Hususlarda Emsalsizdir

Alternatif Video Seçeneği 25

5) Meyve Ağacın Hayattar Olmasına Şehadet Eder

Alternatif Video Seçeneği 26