Gıybet!

Gıybet!

GıybetEtmek

Müslümanların gıybetini etmek ve aleyhinde konuşmak birçok toplantının eğlencesi haline gelmiş! Hâlbuki Allah bu davranışı yasaklamış, kullarına ondan nefret etmelerini bildirmiş ve nefislerin iğrendiği çirkin bir örnekle onu örneklendirmiştir. Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?”

Hucurat 12

Gıybetin ne anlama geldiğini Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şu sözleriyle açıklamıştır:

“Gıybet nedir biliyor musunuz?”

Sahabeler dediler ki:

−Allah ve Rasulü en iyi bilendir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−“Kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde zikretmendir” dedi.

Sahabeler:

−Söylediğim kardeşimde olsa da mı? denildi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış olursun. Şayet bu onda yoksa şüphesiz ki ona iftira etmiş olursun” buyurdu.

Müslim 4/2001

Gıybet, Müslümanı kendisinde bulunan hoşlanmadığı bir özelliğiyle anmandır. Bu; bedeniyle, diniyle, yaşantısıyla, ruhsal durumuyla, ahlakıyla, yaratılışıyla ilgili olabilir. Bunun çeşitli şekilleri vardır. Örneğin; kusurlarını belirtmek veya dalga geçmek kastıyla bir davranışını anlatmak.

İnsanlar, gıybet konusunda duyarsız davranırlar. Oysa gıybet, Allah katında kötü ve çirkindir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu sözü bunun delildir.

“Faiz, yetmiş iki gruptur. En küçüğü kişinin annesiyle zina etmesi gibidir. Şüphesiz ki, faizin en şiddetlisi kişinin gıybet ederek kardeşinin namusuna dil uzatması gibidir.”

Albânî Silsiletü’s-Sahiha 1871

Gıybet edilen toplulukta bulunan kimsenin bu kötü davranışı engellemesi ve gıybeti edilen kardeşini savunmasını gerekir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şu sözleriyle buna teşvik etmiştir:

“Kardeşinin namusunu savunanın, Allah Kıyamet günü yüzünü cehennemden korur.”

Ahmed Müsned 6/450, Albânî Sahihu’l-Cami 6238