Geleceği Gören Adam!

Geleceği Gören Adam!

Bir adam her şeyi önceden bildiğini eleri sürüyordu. Kısacası ona göre her şeyi önceden görüyordu. Bir gün yanına bir adam geldi. Ve ona “Her şeyi önceden görüp görmediğini” sordu. O da “Gördüğünü” söyledi. Dışarıdan yanına gelen adam, ona okkalı bir tokat attı. Ve sordu: Madem her şeyi önceden görüyordun. Bunu niye göremedin..!! “Geleceği gördüğünü” söyleyen adamı böyle test etti..!!

Gayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan şey demektir. Gaybı ancak Allah bilir. O, Âlim-ül-gayb [gaybı bilen]dir (Haşr 22) ve Allâmül-guyûb [gaybları en iyi bilen]dir. (Sebe 48)

(Allah’ın, gaybları en iyi bilen olduğunu hâlâ anlamadılar mı?) [Tevbe 78]

(De ki: Gaybı bilmek Allah’a mahsustur.) [Yunus 20]

(Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir.) [Hud 123, Nahl 77]

(De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur.) [Neml 65, Hücurat 18]

Gaybı Peygamberler de bilmez. Bu konudaki birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:

(Ben gaybı da bilmem.) [Enam 50, Hud 31]

(Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır.) [Enam 59]

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2