Gel ey Leylâ, gel ey cândan yakın cânân, uzaklaşma!
Senin derdinle cânlardan geçen Mecnûn’la uğraşma!

Söyleyen: Mehmet Âkif Ersoy