Sahihayn’ds Cabir (R.A.)’dan nakl edildiğine göre Allah’ın Resulü (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır:

«Gece karanlık basınca, çocuklarınızı dışarı  gitmekten meıı’edin. Şeytanlar o zaman yayılırlar. Gece karanlık saatlerinden bir saat geçince kapılan kilitleyin, şeytanları dışaıda bırakın! Allah’ın adını zikr edin ve kapılarınızı örtün! Allah’ın ismini zikr edin. Onlara bir şey taarruz ederse lâmbalarınızı süııdürün.» Başka bir rivayette: «Şeytan kitlenmiş kapıyı açamaz» kaydı vardır.