Göz yaşlıların halin ne bilsin merdüm-i gafil
Kevakib seyrine şeb ta seher bidar olandan sor

(Gaflet uykusundaki göz, ne bilsin gözü yaşlıların halini? Yıldızlara bakarak sevgiliyi düşünmeyi ancak sabaha kadar gözüne uyku girmeyenden sor.)

Söyleyen: Fuzulî