Kuran’ın Delilleri

Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu çok kuvvetli delillerle ispat eden ve bu delillerle Kur’an’a olan imanı ziyadeleştiren ve Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu en inatçı akıllara dahi kabul ettiren mükemmel bir eser.

Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve Kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbidendir. Yoksa:...
Kâinatın ve insanın yaratılmasının sırları ve hikmetleri ile ilgili pek çok soru sorulabilir. Bunlar insanlığın en büyük soruları olmalıdır. Bu sorular; ”Kâinat niçin yaratıldı? İnsanın...
Kur’an’ın benzeri bir kitap yazmak ve taklidini yapmak için iki ciddi Sebep vardı: Birisi, düşmanlarının karşı koyma ve tenkit hırsı, diğeri ise dostlarının üsluplarını Kur’an’a...
Sizce 600 sayfalık bir kitabın kelime kelime, harf harf ezberlenmesi mümkün müdür? Hem de bu kitap lisanını hiç bilmediğiniz bir dilde yazılmış olsa? Hem de...
Çok sevdiğiniz bir kitabı kaç defa okuyabilirsiniz? 3 defa mı? 5 defa mı? 10 defa mı? Yoksa 100 defa mı? Ya da sevdiğiniz bir yemeği...
Eğer bir hastalığa yakalansaydınız, tedavi için kime gider ve kimin sözüne itibar ederdiniz? Büyük bir mimarın mı? Yoksa büyük bir elektrik mühendisinin mi? Yoksa bir...
Kur’an her kulağa hoş geliyor. Hatta en hastalıklı, az bir sözden rahatsız olan bir kulağa bile nahoş gelmiyor, hoş geliyor. O hasta, Kur’an’ı dinlerken teneffüs...
“Asıl mükemmellik” o dur ki, dostlardan ziyade düşmanlar tasdik edecek. Düşman bile, onun güzelliği karşısında secde edecek. İşte Kur’an bu yönden de emsalsizdir. Zira Kur’an’ın...
Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kelimeler arasında sayısal uygunluk ve denklik vardır. Buna “Kelimelerin geçiş adetleri arasındaki tevafuk” denir. Birbirine benzer veya zıt manada ki kelimeler...
Büyük bir hükümdar düşünün, acaba sigara gibi küçük bir alışkanlığı, büyük bir gayretle, küçük bir topluluktan ne kadar bir zamanda kaldırabilir? Herhalde bu soruya cevabınız...
Kur’an ayetleri her an milyonlarca dilde saygı ile okunur. Hâlbuki hiçbir beşer sözü, asırlarca ve her asırda milyonlarca dil tarafından okunmamıştır. Eğer hâşâ Kur’an bir...
Nasıl ki Kur’an, Allah’ın kelamı olduğuna dair bütün mucizeleriyle, Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v)’in peygamberliğine bir delildir. Çünkü Kur’an’ın, Allah’ın kitabı olduğu ispat edilirse, elbette bu...
Allah’ın varlığını ispat eden bütün deliller, aynı zamanda Kur’an’ın da Allah’ın kitabı olduğunu ispat eder. Zira bu dünyayı mükemmel bir şehir ve muntazam bir saray...
Kur’an’dan çıkan kanunlar, bütün hak hükümleriyle, Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğunu ispat eder. O hükümler ki, on dört asır boyunca her asırda insanların en az dörtte...
Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu tasdik eder. Çünkü kalbin huzuru ve vicdanın tatmin olması ancak Kur’an’ın nuruyla olur. İnsanın yaratılışı...
Kur’an’ı bir ağaca benzetirsek, o ağacın dalları; asırları, o dallardaki meyveler ve çiçekler de, o asırda yetişmiş evliyaları ve yüksek ilim sahibi olan âlimleri ifade...
Kur’an’ı yine bir ağaca benzetirsek, fıkıh, usul-ü fıkıh, tefsir, kelam, akait, tasavvuf gibi İslamiyet’in bütün hak ilimleri o ağacın birer meyvesi olur. Acaba dallarında bu...
Kur’an-ı Kerim, ortaya koyduğu hikmetli kanunların şehadetiyle Allah’ın kelamı olduğu gibi, Kur’an’ın tercümanı olan zatın herkesten ziyade ona itikadı, inancı ve hürmet etmesi de ispat...

It"s EasyTo Be An Atheist When You Don"t Think About Where Everything Came From - Suffagah

© 2012 Tüm hakları ALLAH (c.c.)'a ve Kamuya aittir.