Yedi yaşındaki çocuğun beynini ’’Falan kurtarıcımızdır, ona tapacaksınız; filan yaşatıcınızdır,onu alkışlayacaksınız.’’ diye yeryüzünün şahit olmadığı korkunç taassup telkinleriyle çürütmeye çalışan, bütün bir gençlik dimağının ateşlerini matematik ve fizik formüllerini ezberletmekle söndüren ve bunların yanında bir masal tarihi, bir sözde inkılap felsefesi ve bir sürü şarap ve oğlan beyitleriyle iradesiz, mecalsiz ve şaşkın bırakan terbiyeye veda etmeliyiz. Bu, bütün bir memleket meselesidir. İnkılâp buradan başlayacaktır.

Söyleyen: Nurettin Topçu - İslam ve İnsan