Eyvah! aldandık.
Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik.
O zan sebebiyle bütün bütün zayi’ ettik.

Söyleyen: Bediüzzaman Said Nursi