Derd-i sevdâdır âzârım çekme zahmet ey tabîb
Sabr kılgil kim gelür dermân-ı mevtim an karîb

(Ey tabip zahmet çekme, çektiğim eziyet sevda derdidir,
Sabret, dermanım olan ölüm çok geçmeden gelir.)

Söyleyen: Nigârî