Ve şimdi size hepimiz için yeterli olacak bir hikaye anlatacağım.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) in ashabıyla ilgili düşünmemizi gerektiren iki hadise vardır.
Biri Ebu Zer (r.a) nın hikayesi..
Ebu Zer el-Gıfari ve adamları..
Onlar öyle insanlardı ki Mekke’ye girdiklerinde herkes toparlanıyor, onlar ayrılana kadar herkes onlara bakıyor ve onları izliyordu. Hiç kimse onlara tek kelime edemiyordu! Korkudan!
Mekkelilerin cahiliyeti onlara saldırırdı, çünkü onlar, işte böyle insanlardı
Size Peygamber Efendimiz (s.a.v)in Ebu Zer ile ilgili ne söylediğini hatırlatayım
O (s.a.v) diyor ki: ”Ebu Zer yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız haşrolur.”
Ve Ebu Zer, bu yolda zühd(dünyevi zevkleri terk etmek) adına bizim örneğimiz.
Bir keresinde, bir adam Peygamber Efendimiz(s.a.v) e sordu:
”Ey Allah’ın Rasulü(s.a.v)! Bana öyle bir şey yapmamı söyle ki insanlar beni sevsin ve Allah beni sevsin.”
O (s.a.v) şöyle dedi: ”Dünyaya sevgi ve bağlılığından vazgeç ki Allah seni sevsin!
İnsanların sahip olduklarına göz dikme ki, insanlar seni sevsin!”
Ebu Zer(r.a) öyle bir sahabesiydi ki Peygamber Efendimiz(s.a.v) in, adeta bu hadisi yansıtıyordu.
Dünya’ya hiç muhabbet beslemedi.
Ve kendisi diğer sahabeleri dünyaya bağlılıkları konusunda uyarırdı.
Helal dünyayı kastediyoruz! Haram dünyayı değil! Helal dünyayı!
Helal dünya hakkında bile onları ihtar ederdi..
Ve diğer örnek Halid bin Velid (r.a)
Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve ashabına karşı savaşan adam.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) in yaralanmasına sebep olan adam.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) aralarındayken Müslümanları mağlup eden tek adam.
tek adam Halid bin Velid (r.a)
ama bu bizim onu tanıdığımız hali değil
Biz onu Peygamber Efendimiz (s.a.v) in ona verdiği lakap olan ‘Seyfullah (Allah’ın kılıcı)’ olarak tanıyoruz.
Çünkü dünyada cahiliye döneminde kullandığı aynı kılıcı, daha sonra İslam için öyle bir kullandı ki ne öncesinde ne sonrasında bir başkası böyle kullanabilmişti!
Peygamber Efendimiz (s.a.v) vefat etmişken,
Ebu Bekir (r.a) vefat etmişken,
Ömer ibni Hattab (r.a) halifeyken ,
O, Halid (r.a) ‘e sordu:
”Halid, Perslerin veya Romalıların üzerine gitmen gerekiyor (hangi savaş olduğunda emin değilim)
Ne kadar askere ihtiyacın var?
Halid (r.a) dedi ki: ”Bana 500 adam ver.”
Ömer ibni Hattab (r.a) ona hatırlattı:
”Ya Halid, o insanların belki de 100.000 adamı var.”
Halid (r.a): ”Peki, o halde 500 daha ver.”
Ömer (r.a) 10.000 adam almasını söyledi.
Halid(r.a) 10.000 askeri istemedi, dedi ki: ‘O kafirler.. Allah onlara sadece dünyadan bir parça vermiştir..
Fakat bize ahiretin sözünü verdi!’
‘Vallahi, eğer ben oraya 10 müminle gidersem, onların gücüyle geri döneriz,
zaferle geri döneriz.’
İşte böyle hissediyordu.. Çünkü Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in ashabı dünyayı,
yaz mevsimi gökyüzünden yeryüzüne isabet eden su kadar düşündü, o kadar umursadılar dünyayı.
Ne kadar sürer? (elini şıklatır) Bunun gibi!
Çünkü onların kalpleri dünyaya bağlı değildi
Onlar sadece ahireti düşünüp, göz önünde bulunduruyorlardı
bu yüzden Allah onlara izzet (şeref) verdi
Allah onlara güç verdi, bu gücü düşmanla karşılaşmadan bile hissediyorlardı.
Ve o bir avuç asker, Kafirlerden oluşan koskoca bir orduya kıyasla Halid (r.a) için yeterliydi.
Zaferle döndü MaşaAllah!
Bunlar bizim kahramanlarımız.. ve sokaklarda gezen gençlerimiz..
Sizin sokaklarda olmanızdan hoşlanmıyoruz!
Sokaklarda birlikte olduğunuz insanlardan hoşlanmıyoruz!
Sokaklarda yaptığınız şeylerden hoşlanmıyoruz!
Bunun İslamın imajına yaptığı şeyden hoşlanmıyoruz!
Ama sizi seviyoruz! Sizi seviyoruz! Siz İslamın oğullarısınız! Ve İslamın kızlarısınız! İslamın geleceğisiniz!
Ve İnşaAllahu Teala sizler arasında da Ebu Zer, Halid bin Velid’ler var!