Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e:

“Ey Allah’ın Resûlü, kime iyilik yapayım? diye sordum.

Bana: “Annene” diye cevap verdi.

“Sonra kime?” diye tekrar ettim.

“Annene” dedi.

“Sonra kime?” dedim.

“Annene” dedi.

“Sonra kime?” dedim,

bu dördüncüde “Babana, sonra da tedrici yakınlarına” diye cevap verdi.”

Kaynak: Ebu Dâvud, Edeb 129, (5141); Tirmizî Birr 1, (1898)