İlâhî bir ışk vir bana ben benligüm bilmeyeyin
Yavu kılayın ben beni isteyüben bulmayayın

(Ey Allah’ım bir aşk ver bana, benliğimi bilmeyeyim,
Kaybedeyim ben beni, isteyince bulmayayım.)

Söyleyen: Yûnus Emre