“Eşleriniz sizi ahirette ebedî saadete götürecek köprü gibidir
Sevgi ve saygıyla bu köprüyü sağlamlaştırın.”

Söyleyen: Hz. Ali