Joshua Evans Hristiyan iken Müslüman oluşunu ve İncilin değiştirilmiş olduğunu anlatıyor.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2