Eşek alim olmaz su taşımakla tekkeye, insan adam olmaz gitmek ile Mekke’ye.

Söyleyen: Ziya PAŞA