SoruSorCevapBul

Soru:

Erkeklerin 3-4 gramdan daha ağır gümüş yüzük takması caiz
midir?

Cevap:

“Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabilirler. Ancak, erkeklerin takacakları yüzüğün, kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha az olması gerekir.” (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)
Büreyde (ra) ve babasından rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah’ın (asm) yanına parmağında demir yüzük olduğu halde bir adam geldi.
Rasûlullah (asm):
“Senin üzerinde Cehennemlik kimselerin süsünü mü görecektim?” buyurdu.
Sonraki bir seferinde o kimse elinde bakırdan bir yüzük olduğu halde geldi.
Rasûlullah (asm),
“Sende putların kokusunu mu bulacaktım” buyurdular.
Bir sonraki gelişinde parmağında altın yüzük olduğu halde gelince;
Rasûlullah (asm):
“Senin üzerinde Cennetliklerin süsünü mü görecektim?” buyurdular.
Bunun üzerine adam:
“Yüzüğü hangi madenden yaptırmalıyım?” dedi.
Rasûlullah (asm) da:
“Gümüşten yaptır ve onu bir miskal (takriben 4 gram) ağırlığına çıkarma yani fazla büyük olmasın” buyurdular. (Sünen-i Ebu Davud)