Erbilli Şeyh Esad, Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Musa Toptaş

Erbilli Şeyh Esad, Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Musa Toptaş

Allah Dostları 1 Serisinin 5. Bölümü Erbilli Şeyh Esad Efendi, Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Musa Toptaş Hocaefendi Belgeseli

Mahmut Sami Ramazanoğlu: 1892 yılında Adana’da doğdu. Babası tarihte ‘Ramazanoğulları’ diye bilinen aileden Mücteba Bey, annesi ise Ümmügülsüm Hanım’dır. Sami Efendi’nin büyük ceddi Abdülhâdi Bey’in tesbit ettiği aile şeceresine göre, Ramazanoğulları’nın aslen Türklerin Oğuz boyunun Üçoklar kabilesinden olduğu ve Hz. Hâlid b. Velid (r.a.) nesliyle münasebeti olduğu anlaşılmaktadır.

Musa Topbaş: 1917 (1333) yılında Konyanın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Tüccârândan Ahmed Hamdi Efendinin oğludur. Büyük dedesi Topbaşzâde Ahmed Kudsî Efendi, Mevlânâ Halid-i Bağdâdî hulefâsındandı. Babasının işi sebebi ile İstanbula yerleştikleri için Mûsâ Efendinin çocukluğu ve hayatı İstanbulda geçti.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2