Dil pek keskin bir kılıçtır, kan akıtmadan can yakar…

Söyleyen: Hz. Ali (r.a)